شب رویایی

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است

....

                                           چه کسی میداند؟                                امروز چند بار فرو ریختم....                                    از دیدن کسی که                              تنها لباسش شبیه تو بود          


********************************************************************************


به من گفت برو گورِت رو گم کن …و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :“زبانم لال !


[ چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 ] [ 16:53 ] [ renjer ] [ ]